Ik heb hulp en ondersteuning nodig

Ik wil leren cultuursensitief te werken

Ik wil graag advies over cultuursensitief werken

IMEAN Care

  • Cultuursensitieve workshops, trainingen en opleidingen

Waardig oud in twee werelden

Cultuursensitieve zorg in Twente

IMEAN zet zich met hart en ziel in voor cultuursensitieve zorg en begeleiding aan Twentse ouderen met een migratieachtergrond. Ouderen met en zonder dementie.

Naast de zorg aan ouderen begeleiden en trainen we ook professionals en mantelzorgers om deze ouderen beter te begrijpen en te ondersteunen.

Als expert is IMEAN nauw betrokken bij regionale, nationale en internationale adviesprojecten over cultuursensitief werken en handelen.

Op 1 maart 2022 woonden 4.465.934 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 25,4 procent van de Nederlandse bevolking. Van de totale Nederlandse bevolking heeft 10,9 procent een westerse migratieachtergrond en 14,5 procent een niet-westerse migratieachtergrond.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Van deze mensen is 60 procent autochtoon Nederlander en 40 procent heeft een migratieachtergrond.