Home

Cultuursensitieve zorg voor Twentse migrantenouderen met dementie

Imean zet zich met hart en ziel in voor migrantenouderen met dementie in Twente! Dat doet ze door zorgorganisaties, die tegen allerlei problemen aanlopen bij deze cliënten, cultuursensitiever te maken. Daardoor past de zorg beter, blijven deze cliënten langer stabiel en wonen ze langer zelfstandig thuis, omringd door een stevig sociaal netwerk.

Migrantenouderen met dementie zijn dementerende ouderen met een andere culturele achtergrond. Deels door hun andere leefstijl en culturele gewoonten, komt dementie relatief vaak voor bij deze groep ouderen. Het is bovendien een sterk groeiende groep in Twente, met een behoefte aan andere zorg dan de meeste organisaties nu bieden.

Imean zet zich op verschillende manieren in voor de Twentse migrant met dementie. Enerzijds heel concreet, in de vorm van bijvoorbeeld op maat gemaakte dagbesteding in de wijk. Anderzijds door zorgorganisaties te adviseren in de vorm van kennisdeling, projectmanagement, advies, workshops en lezingen. Hierdoor leren zorgorganisaties, hoe ze hun eigen aanbod cultuursensitiever maken en waarom. Wil je weten hoe je dit eenvoudig toepast in jouw organisatie? Vraag IMEAN vrijblijvend om meer informatie.

Aflevering Meldpunt: Roep om verpleegzorg voor migranten

De komende tien jaar zal de groep ouderen met een migratierachtergrond van 70 jaar en ouder verdubbelen. Nu al blijkt dat er een groeiende behoefte is aan verpleegzorg die aansluit op de cultuur en taal van de werknemers die in de jaren 80 naar Nederland kwamen. Elles de Bruin gaat in gesprek over de noodzaak van het bijbouwen van verpleeghuisplekken met ervaringsdeskundige Gul Dolap-Yavuz en ouderenadviseur Sevilay Dalli. 

Onderstaand een video over het gebruik van Anne4Care, de bovenste video is in het Nederlands, de onderste is in de Turkse taal.