Cultuursensitieve projecten

imean-projecten

Samenwerken voor cultuursensitieve zorg

Nationaal en internationaal samenwerken met gedreven partners, dat is wat we graag doen bij IMEAN. Samen werken we aan inclusieve- en cultuursensitieve zorg, onderwijstrajecten en een betere kwaliteit van leven voor ouderen met een migratieachtergrond.

Er is al veel gerealiseerd, en nog veel te doen!

Onze voorbeeldprojecten

Een greep uit onze succesvol gerealiseerde projecten en lopende projecten. Laat u inspireren!

Erasmus+ project | internationaal
Het project CULTSENSE (Culture sensitive education for health and care workers working with elderly with a migration background) is een Erasmus+ small scale partnerschap project dat wordt vormgegeven door drie partnerorganisaties: Kenniscentrum WWZ uit België, Stichting Activa International en IMEAN uit Nederland. Met dit project willen we bijdragen aan inclusieve zorg door inzicht te krijgen in de mogelijkheden om onderwijstrajecten te verbeteren voor optimale zorg voor ouderen met een migratieachtergrond.

www.cultsense.eu

Alzheimer Theehuis
In samenwerking met Alzheimer Nederland en partners uit Almelo wordt na de zomer 2023 een Alzheimer Theehuis geopend voor ouderen met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers. Het doel is om de ouderen en mantelzorgers informatie en kennis te geven over dementie, de signalen van dementie en het leven met dementie. Daarnaast is het theehuis bedoeld voor ontmoeting en lotgenotencontact. Er zijn op dit moment 10 organisaties uit Almelo die meedoen in deze werkgroep.

Project Cultuursensitieve Woonzorginitiatieven
In samenwerking met de ouderen, mantelzorgers Welbions, Carintreggeland, Wijkracht en de gemeente Hengelo is een verkennend onderzoek gedaan naar de woonbehoeften/woonwensen van de ouderen. Hiervan zijn twee verslagen gemaakt in 2019 en 2022. We praten met de ouderen en niet over de ouderen, is onze stelling. Dankzij de provincie Overijssel zijn wij gestart met Fase 2 van dit onderzoek, met als doel het ‘Realiseren van 24 wooneenheden in Hengelo’.

Project Bovenlokaal e-health
In samenwerking met Alifa, welzijnsorganisatie uit Enschede, Avedan, welzijnsorganisatie in Almelo en IMEAN Care is het project bovenlokaal e-health van start gegaan. Het doel is om 200 ouderen met een migratieachtergrond te bereiken met de mogelijkheden van e-health. Er zijn ouderen in Enschede en Almelo die nu Anne4care en de Behoefteknop gebruiken. Gezien de toename van de vergrijzing en dat zij zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen is het belangrijk dat zij weten welke technologie zij kunnen gebruiken/inzetten om hun zelfredzaamheid en zelfregie te vergroten en dure zorg uit te stellen. De ouderen weten niet welke mogelijkheden er zijn en welke e-health toepassingen er zijn die zij kunnen inzetten. De ouderen krijgen informatie over wat e-health is en wat je ermee kan. Hoe je het moet gebruiken en welke mogelijkheden er zijn.

Er is een nulmeting gehouden onder de ouderen, deze worden geanalyseerd. De conclusies worden gedeeld met de provincie Overijssel, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

DIMD daginvulling
Een project voor mensen met dementie in Almelo. IMEAN zit in de stuurgroep. DIMD is een samenwerking met de gemeente Almelo, De Klup, Dementie Twente en Avedan. Er is een onderzoek gedaan naar de wensen/behoeften van de ouderen in Almelo.

MKB!DEE
In samenwerking met Virtask, Gails Company, IMEAN Academy en Stichting Activa International is een scholingsmethodiek ontwikkeld ‘Cultuursensitief werken & zorgen’ en het cultuursensitief maken van Anne4care.

Overijssel in beweging
Voetbalclubs SC Barbaros Hengelo en SV DRC uit Almelo doen het samen! IMEAN speelt een voorname rol in het project vanwege de lokale, regionale en landelijke kennis die we hebben, en van de netwerken die er zijn.

Beide voetbalclubs willen een beweegtuin, waar zij ouderen met een migratieachtergrond willen stimuleren om meer te gaan bewegen. De focus zal liggen op ‘Vitaal & Gezond oud worden in de eigen wijk’. Het bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van ouderen met een migratieachtergrond.

Ontmoetingsgroep
In Hengelo zal in juni 2023 in samenwerking met Alzheimer Nederland en IMEAN een ontmoetingsgroep starten met dagbesteding voor ouderen met lichte dementie met een migratieachtergrond.

Upgrade cultuursensitief ‘Doe & Vertel’ spel
Studenten van Saxion Hogeschool Smart solution ontwikkelden het ‘Doe & Vertel-spel’. Dit spel is speciaal ontwikkeld door en voor ouderen met en zonder migratieachtergrond. Nadat een prototype is ontwikkeld zijn de studenten nu bezig met het upgraden om het spel definitief te maken. De studenten hebben stakeholders geïnterviewd en gaan het spel spelen met de ouderen (verbeterslag) om een definitief prototype uit te geven.

Heeft u een project of idee? Wij denken mee en werken graag met u samen. Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.