Kennisplatform

Gezond oud worden in twee werelden

Via het platform www.in2werelden.nl delen we kennis en initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van ouderen met een migratieachtergrond. De kennis wordt gedeeld op bijeenkomsten en symposia, en via webinars.

Op het platform staan alle projecten van de partners.