IMEAN Care, expert in cultuursensitieve zorg

Dagbesteding

Bij onze dagbesteding houden we u actief en dagen we u uit om dat te doen wat goed gaat.

Thuisbegeleiding

Maatwerk zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Casemanagement dementie

Begeleiding van iemand die uw cultuur kent en de weg weet in de Nederlandse hulpverlening.

IMEAN is de expert in Twentse cultuursensitieve zorg en begeleiding. Wij bieden dagbesteding, thuisbegeleiding en casemanagement dementie voor migrantenouderen in onze regio. Met onze kennis van diverse culturen, gebruiken en rituelen, spreken wij de taal van onze cliënten. Samen slaan we de brug tussen de gewoontes en gebruiken uit het land van herkomst en die in Nederland. Daardoor kunnen migrantenouderen waardig oud zijn in twee werelden.

Indicatie dagbesteding en thuisbegeleiding

Voor dagbesteding en thuisbegeleiding is een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt hiervoor terecht bij de gemeente in uw eigen woonplaats. De gemeente bepaalt samen met u wat voor u het beste is.

Als u een indicatie krijgt, kunt u aangeven dat u de zorg of begeleiding van IMEAN Care wilt ontvangen.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Mieke

Voor cliënten en medewerkers heeft IMEAN een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon beschikbaar.
Mieke Gondrie is hiervoor bereikbaar tussen 8.00-18.00 uur op telefoonnummer 06 41 19 40 13 of mail info@gripopconflict.nl. Bij afwezigheid van Mieke wordt altijd vervanging geregeld.

Mieke heeft een aantal aspecten hoog in het vaandel staan:
• vertrouwelijk; alles wat u aan haar vertelt, blijft bij haar,
• laagdrempelig,
• benaderbaar,
• veilig voor iedereen,
• veilige sfeer.

Wanneer u contact met Mieke zoekt, maakt zij daar direct tijd voor en volgt er snel een afspraak. U kunt er dan
op rekenen dat zij er 100% voor u is.

Lees meer over Mieke Gondrie, zij stelt zich zelf aan u voor.

Veelgestelde vragen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo biedt hulp om zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de samenleving. Kort gezegd komt het erop neer dat u via de Wmo een vergoeding kunt krijgen voor alle ondersteuning in en om het huis. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in de woning, huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen. Ook ondersteunt de Wmo zaken als mantelzorg (hulp van familie en vrienden), vrijwilligerswerk en voorlichting. Voor hulp vanuit de Wmo moet u een aanvraagprocedure doorlopen bij de gemeente.

U kunt online een aanvraag indienen (inloggen met uw DigiD) of een afspraak maken via het zorgloket van uw gemeente.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging worden vergoed door uw zorgverzekering. Dit gaat bijvoorbeeld om een verstelbaar bed, een hoortoestel of incontinentiemateriaal. Sommige middelen vallen onder het verplichte eigen risico. 
Als u zorg of verpleging nodig heeft met een medische noodzaak, is dat ook geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). U vraagt wijkverpleging aan bij een thuiszorginstelling en het wordt betaald door de zorgverzekeraar. Casemanagement dementie valt onder wijkverpleging en wordt dus ook vergoed door de zorgverzekering.
Zowel Wmo-ondersteuning als wijkverpleging krijgt u voor een bepaalde tijd. Als u daarna nog zorg nodig heeft, moet u opnieuw een aanvraag doen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan komt u terecht bij de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorgvormen kunnen hetzelfde zijn als in de Wmo of Zvw. Het verschil is dat vanuit de Wmo en Zvw de zorg tijdelijk is en vanuit de Wlz voor de rest van uw leven. De wet is ingewikkeld, en de aanvraag ook. Wat ‘intensieve zorg’ is, is niet altijd even duidelijk te omschrijven. Vraag daarom uw casemanager of cliëntondersteuner om hulp bij een aanvraag Wlz.

Als u een aanvraag voor Wet langdurige zorg wilt indienen, dan kunt u zich wenden tot het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ) tel.nr. 088-789 1000 of info@ciz.nl

IMEAN Care heeft op dit moment geen wachtlijsten of wachttijden. Mocht dit in de toekomst wel nodig zijn, dan zullen we dit op de website vermelden. 

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt. U kunt op de website van het CAK terecht voor al uw vragen over deze eigen bijdrage.
www.hetcak.nl

Als u een vraag heeft, kunt u ons bellen of mailen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Afhankelijk van uw vraag kunnen wij u helpen of doorverwijzen. Wij proberen uw mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden.