Dagbesteding

imean-dagbesteding

Thuis voelen op de dagbesteding

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven en thuis wonen. Onze dagbesteding kan hierbij helpen. Welke activiteiten u doet, hangt af van uw situatie en van uw interesses. Wat heeft u nodig om u thuis te voelen bij ons?

Op de dagbesteding zijn wij steeds op zoek naar nieuwe en vernieuwende uitdagingen voor onze cliënten. Onze activiteiten zijn onder andere gericht op bewegen, muziektherapie, het trainen van het geheugen en gezonde voeding. Hierbij kijken wij altijd samen met u naar wat in uw situatie kan en waar uw interesses liggen.

Dagbesteding Anemoon in Almelo

Op onze locatie Anemoon komen ouderen met en zonder dementie. Cliënten van de dagbesteding voelen zich veilig en thuis. Mannen en vrouwen met verschillende achtergronden kunnen hier zichzelf zijn.

De video hieronder geeft een mooie impressie van de dagbesteding.

Indicatie dagbesteding en thuisbegeleiding

Voor dagbesteding en thuisbegeleiding is een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt hiervoor terecht bij de gemeente in uw eigen woonplaats. De gemeente bepaalt samen met u wat voor u het beste is.
Als u een indicatie krijgt, kunt u aangeven dat u de zorg of begeleiding van IMEAN Care wilt ontvangen.

Veelgestelde vragen

U bent van harte welkom! Hiervoor kunt u bellen en een afspraak maken met een collega van de dagbesteding 0546-648733. Wij hechten er waarde aan dat u gastvrij wordt ontvangen, een rondleiding krijgt en dat wij uw vragen kunnen beantwoorden.

We bieden dagbesteding op onze locatie de Anemoon in Almelo. Hiervoor heeft uw vader of moeder een beschikking nodig vanuit de Wmo of Wlz. Als u deze niet heeft, moet u eerst een aanvraag voor dagbesteding doen bij het Wmo-loket in uw gemeente of bij het CIZ.

Locatie Hengelo: binnenkort meer informatie over deze nieuwe locatie.

Alle collega’s van IMEAN zijn opgeleid en gecertificeerd in cultuursensitief werken.