IMEAN Academy, expert in cultuursensitief opleiden

Introductieworkshop Cultuursensitief werken

Bewust worden van jouw culturele bril

5-daagse opleiding Cultuursensitieve zorg

Veel praktijk en casuïstiek in deze opleiding

Grip en Glans

Over zelfmanagement en welbevinden van cliënten

IMEAN Academy is een opleidingsinstituut en kennisplatform voor cultuursensitieve zorg. Ouderen verdienen het om waardig oud te worden, ook ouderen met een migratieachtergrond. Hun levensverhaal met daarin een impactvolle migratie speelt een grote rol in het ervaren van veiligheid en vertrouwen. De opleidingen van IMEAN Academy leren u als zorgprofessional om hier oog en oor voor te hebben. Om het toe te passen in de cultuursensitieve zorg die u verleent.

IMEAN Academy biedt een introductie workshop, een 5-daagse opleiding en een trainerstraining. De scholingsvormen zijn op maat gemaakt voor organisaties en openbaar beschikbaar voor zorgprofessionals.

Wie zijn wij?

Gail Heslinga en Sevilay Luiken-Dalli leerden elkaar tien jaar geleden kennen. Met hulp van een MKB!DEE subsidie hebben zij IMEAN Academy opgezet. Een opleidingsinstituut voor cultuursensitief werken en handelen in de zorg.

sevilay
Sevilay heeft ruim 25 jaar ervaring in zorgmanagement. Haar speciale interesse voor cultuursensitieve zorg ontstond toen haar vader, een eerste generatie gastarbeider, zelf zorg nodig had. Met al haar kennis en ervaring in het Nederlandse zorgstelsel zag ze dat de behoefte van haar vader niet aansloot bij wat de reguliere zorg kon bieden. Het dreef haar tien jaar geleden om een dagbesteding op te zetten voor mensen met een migratieachtergrond. Met recht kun je stellen dat Sevilay daarmee aan de wieg heeft gestaan voor wat we nu cultuursensitieve zorg noemen. Als expert wordt ze gevraagd om haar kennis te delen op televisie, symposia en diverse netwerk- en ontmoetingsgroepen.

Gail heeft een achtergrond in Belevingspsychologie, is NLP trainer en ervaringsdeskundig in migratie. Zo emigreerde ze op 24-jarige leeftijd naar Nieuw-Zeeland, remigreerde ze tien jaar later naar Nederland en emigreerde nu alweer vijf jaar geleden naar Vlaanderen (B). Ze is opgeleid in Interculturele Communicatie (Hofstede).
In de Nederlandse zorgomgeving geeft ze al 20 jaar opleidingen in Communicatie, Teambuilding en NLP. Zo ontwikkelde Gail programma’s ter ondersteuning van zorgpersoneel in de transitie naar zelfsturing. Samen met Chris Soels ontwikkelde ze de me4all® Talentscan en de me4all® Cultuurscan.

 

portret-chris

Chris Soels volgde in 2009 de opleiding Interculturele Communicatie en Management bij ITIM, toonaangevend instituut in het werken met het 6-dimensies model van Prof. Hofstede. Als Hofstede geaccrediteerd trainer/consultant paste hij deze kennis 25 jaar toe in het bedrijfsleven in automatisch gegenereerde beschrijvingsourcing trajecten. Als supervisor overziet hij onze programma’s.

Expert door onderzoek en ervaring

IMEAN Academy dankt haar expertise aan gedegen onderzoek en ervaring. IMEAN heeft jaren onderzocht hoe cultuursensitieve scholing het beste aangeboden kan worden aan zorgprofessionals. De ontwikkelde programma’s zijn uitgebreid getest in de praktijk van de zorg en zo nodig aangepast. De inhoud sluit aan bij de kernwaarden toegankelijkheid; herkenbaarheid; effectiviteit en kwaliteit.

De 5-daagse opleiding Cultuursensitieve zorg is geauditeerd door het CPION en opgenomen in het CRKBO.

Unieke tool om scores te bewaren

IMEAN Academy onderscheidt zich van andere aanbieders door het 6-dimensies model van Hofstede te benutten om inzicht te geven in de behoeften van ‘anders denkenden’. De term die Emeritus Prof. Geert Hofstede gaf aan zijn levenswerk. Het model wordt ook in de gangbare literatuur voor cultuursensitieve communicatie aangehaald en beschreven.

Uniek is dat het persoonlijk cultuurprofiel gebaseerd op de 6-dimensies gemeten kan worden met behulp van de zogenoemde cultuurscan. Een digitale tool waarmee u uw scores in de mail ontvangt. Vanuit deze inzichten bent u in staat om verschillen te overbruggen.

Ervaringen van deelnemers

Casemanager dementie Sibel Rallas: “Als ik terugkijk op de trainingen dan vond ik vooral het stilstaan bij mijn denken en handelen heel waardevol. Hoe je gedrag vertaalt, waarom je reageert zoals je reageert en hoe je daar vanuit verschillende culturele brillen naar kunt kijken, dat was bijzonder leerzaam.”

Mirjam Kacmaz, medewerker dagbesteding: “We kregen drie dagen na de training een cliënt op de dagbesteding die erg opstandig was, ze wilde nergens aan meewerken. Door de training wist ik hoe ik haar op haar gemak kon stellen. Door de tijd te nemen en geduldig naar haar verhaal te luisteren kalmeerde ze en kwam ze bij de groep zitten. Uiteindelijk was ze zelfs zo tevreden dat ze ons uitnodigde voor een kopje thee bij haar thuis.”

logo-crkbo

We zijn opgenomen in register CRKBO