5-daagse opleiding Cultuursensitieve zorg

Voor wie

Zorgprofessionals die in hun werk te maken hebben met mensen met een migratieachtergrond

Duur

25 contacturen verspreid over 5 dagen in 6 maanden. De opleiding vraagt 10 uur zelfstudie en 20 uur praktijk.

Opleidingseisen

U bent werkzaam in de zorg als zorgprofessional of in het management.
U heeft onze introductieworkshop Cultuursensitief werken gevolgd.
Opleidingsniveau: minimaal mbo 3-4 of hbo, hbo+.

Lesmateriaal

Cultuurscan en persoonlijke rapportage
Hand-outs en theorie

Literatuursuggestie

Nunez Carlos, Raya Nunez Mahdi: Interculturele communicatie in de zorg, kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals (2021)

Opbouw van de opleiding

Voorafgaand aan de eerste cursusdag doet u de digitale Cultuurscan. Op de eerste dag benut u de Cultuurscan om uw medecursisten te leren kennen en maakt u kennis met het theoretisch kader: het 6-dimensies model van Hofstede. Gedurende de opleiding breidt u uw kennis en communicatieve vaardigheden uit in relatie tot de cliënt en de brede zorgomgeving. U wordt u bewust van uw eigen cultuursensitieve handelen en oefent om uw gedrag aan te passen aan de verwachtingen van de omgeving zonder daarbij uzelf te verliezen.

Tussen de opleidingsdagen door maakt u opdrachten die aansluiten bij de praktijk. Onder andere het observeren van gedrag en dit herleiden tot het 6-dimensies model. Naast de opdrachten is intervisie wenselijk. Dit kunt u als deelnemers onderling afspreken. Intervisie kan helpen om de behoeften van mensen en de zorgvraag sneller helder te krijgen en goede zorg te verlenen

Reflectie

Voorafgaand aan de volgende bijeenkomst werkt u een casus uit en reflecteert u op eigen handelen. Deze reflectieverslagen worden ingeleverd bij de trainer voor persoonlijke feedback en verdieping.

Lesmateriaal

Iedere module geeft duidelijk aan wat het bijbehorende lesmateriaal/theorie is om door te nemen. Praktijkopdrachten zijn van tevoren helder en sluiten aan op de dagelijkse situatie. Deelnemers brengen eigen casuïstiek in die in de groep besproken wordt. Casuïstiek wordt uitgelegd aan de hand van het 6-dimensies model en het theoretisch kader. Zo wordt de verbinding gelegd tussen theorie en praktijk en gewenst gedrag ingeslepen. Tussendoor is er altijd ruimte om vragen te stellen (per mail).