Dagbesteding

meer over dagbesteding

Dagbesteding voor migrantenouderen met dementie is een praktische en zinvolle vorm van zorg. IMEAN richt zich op het actief houden van ouderen. Hierdoor blijven ze stabieler, waardoor ze vaak langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat is voor migrantenouderen net zo belangrijk als voor autochtone ouderen. Langer zelfstandig thuis wonen voorkomt eenzaamheid en versterkt de zelfstandigheid.

  

Nauwelijks passend aanbod
Momenteel zijn er voor migrantenouderen in Twente nauwelijks kwalitatief goede voorzieningen voor deelname aan psychogeriatrische dagbesteding die aansluit bij hun culturele achtergrond. Terwijl ook deze doelgroep vergrijst en hulpbehoevender wordt. Het aantal ouderen neemt fors toe: in 2030 telt Almelo naar schatting 3000 migrantenouderen, in 2010 was dat nog 1165. Door het gebrek aan passende voorzieningen dreigt deze doelgroep gerichte zorg te missen die het nodig heeft.

Cultuursensitieve dagbesteding in Almelo
IMEAN biedt wél die cultuursensitieve dagbesteding voor migrantenouderen met dementie. Dit doen wij in samenwerking met Zorgaccent. Het personeel van IMEAN heeft kennis van diverse culturele gebruiken en rituelen, spreekt de taal van de cliënt en houdt zoveel mogelijk rekening met de specifieke wensen van de cliënt en zijn familie. Tot nu toe bieden wij deze vorm van dagbesteding alleen aan in Almelo.

Wilt u een cliënt, familielid of naaste aanmelden voor deze dagbesteding? Dan kan dit via het zorgloket van uw gemeente Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een indicatie krijgt u via de gemeente vanuit Wmo, wanneer u langdurige zorg nodig heeft dan kunt u via het Centraal Indicatiestelling Zorg (CIZ) aanvraag indienen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ).