Ons Team

Sevilay, eigenaar en directeur IMEAN

I have a dream

Het begon allemaal met de droom van Sevilay Luiken-Dalli over cultuursensitieve zorg in Twente, waar de grootste groep ouderen met een migratieachtergrond woont. Vanuit haar eigen ervaring als dochter van de eerste generatie gastarbeiders zag zij de behoefte om waardig oud te kunnen worden. En dus zette Sevilay de eerste dagbesteding voor ouderen met een migratieachtergrond op in Almelo.

Prachtig cultuursensitief team

Inmiddels is IMEAN gegroeid tot een fantastisch team met medewerkers dagbesteding en ambulante thuisbegeleiding, casemanagement dementie, coach-coördinator, regieverpleegkundige en een facilitair medewerker.

 

Het team van medewerkers IMEAN

Dit zijn wij

De teams en de medewerkers stellen zich graag aan u voor.

De twee casemanagers van IMEAN

Team Casemanagement

Het Nederlandse zorgstelsel is ingewikkeld. Onze casemanagers dementie kennen de wetten, regels en mogelijkheden. Zij weten hoe u de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Onze casemanagers zijn onafhankelijk en geven u en uw familie ondersteuning.
Als uw vaste begeleider informeert de casemanager, loopt mee in het diagnosetraject, denkt met u mee, adviseert en regelt zorg.

Ik ben Sibel, kleindochter van een gastarbeider met een migratieachtergrond. Ik heb daardoor van dichtbij kunnen ervaren wat het belang is van cultuursensitief werken en benaderen, met name bij ouderen. Als casemanager dementie herken ik de begeleidingsbehoeften en de hulpvraag van deze ouderen en daar speel ik binnen IMEAN op een cultuursensitieve wijze op in. Zo vind ik de juiste aansluiting bij mijn cliënten en hun naasten.
casemanager Sibel
regieverpleegkundige Cynthia

Hi, ik ben Cynthia! Binnen IMEAN coördineer ik de afdeling kwaliteit en beleid. Dat doe ik vanuit de functie regieverpleegkundige kwaliteit en beleid.
Mijn droom binnen IMEAN is de ontdekkingstocht omarmen naar mijn onbewuste krachten. De krachten die ik vervolgens inzet om IMEAN, in haar unieke concept, te laten groeien tot een grootse organisatie. Een organisatie waar uiteindelijk veel mensen een voorbeeld aan zullen nemen. Want eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit kennisgemaakt met zo’n transparante, eerlijke en oprechte organisatie als IMEAN.

Ik ben Samuel. Ik heb in 2016 mijn diploma als HBO-verpleegkundige behaald en ben gaan werken als wijkverpleegkundige. Hierna heb ik ook Theologie gestudeerd met de specialisatie tot geestelijk verzorger. Ik heb hierbij geleerd om de mens als één geheel te zien en niet te focussen op alleen de lichamelijke óf de geestelijke gezondheid, maar vooral te kijken naar de hele mens om de kwaliteit van zijn/haar leven te bevorderen. IMEAN is voor mij hier uniek in, omdat zij zich richt op de kwetsbare ouderen met een migratieachtergrond bij wie cultuur, religie en tradities heel belangrijk zijn.

Mijn droom bij IMEAN is daarom ook om als casemanager dementie mijn rollen als verpleegkundige en geestelijk verzorger te combineren om goed in te kunnen spelen op zorgbehoeften van mijn cliënten om zo hun kwaliteit van leven te vergroten.

Samuel, casemanager IMEAN

Team Dagbesteding

Onze dagbesteding kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en thuis te wonen. Welke activiteiten u doet, hangt af van uw situatie en van uw interesses. We kijken altijd samen met u wat in uw situatie kan en waar uw interesses liggen.
Het team medewerkers dagbesteding
Kamille, teamcoach dagbesteding en thuisbegeleiding
Kamile, coach IMEAN Care. Met mijn jarenlange ervaring in de begeleiding richt ik mij binnen IMEAN Care voornamelijk op het coachen van de teams dagbesteding en thuisbegeleiding. Hierbij focus ik mij met name op het cultuursensitief werken en handelen met het oog op het bieden van maatwerk, om zo zelforganiserende teams te ontwikkelen en te ondersteunen. Naast het begeleiden van stagiaires zie je mij ook terug binnen de projecten waarmee IMEAN zich onderscheidt.
Ik ben Ferhat. Bij IMEAN draai ik de dagbesteding en geef ik thuisbegeleiding. In de zorg heb ik al veel ervaring opgedaan bij verschillende organisaties, maar voor mij is IMEAN uniek. Bij IMEAN krijg je verschillende workshops en intervisie waardoor je je deskundigheid verbreedt en verdiept. Mijn droom is dat IMEAN zich over het hele land uitbreidt om voor iedereen cultuursensitieve zorg aan te kunnen bieden.
Ferhat, medewerker Dagbesteding
Mirjam, medewerkster Dagbesteding
Mirjam, medewerker dagbesteding. Mijn droom bij IMEAN is zo goed mogelijk de cliënten tevreden stellen en als goed samenwerkend team goede resultaten neer te zetten.
Hoi, ik ben Dilara, mijn functie binnen IMEAN is facilitair medewerker. Nadat ik mijn opleidingen binnen IMEAN heb afgerond, ben ik verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de hygiëne, HACCP. Daarnaast zorg ik dat de kookactiviteiten samen met de cliënten goed verlopen.
Dilara, facilitair medewerker
Elif, medewerkster Dagbesteding

Elif, medewerkster dagbesteding.

Hoi, ik ben Ellen en ik werk op de dagbesteding in Almelo. Daarnaast ga ik 1 dag in de week naar school en doe de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg. Als ik mijn diploma heb behaald, hoop ik met mijn opgedane kennis mensen te helpen en te begeleiden die dat zelf niet meer goed kunnen. Ik heb er in ieder geval veel zin in en hoop jullie een keer bij IMEAN te mogen begroeten!

Ellen, medewerker IMEAN dagbesteding

Team Thuisbegeleiding

Ons team Thuisbegeleiding helpt om het leven thuis structuur en inhoud te geven. Wij kijken samen met u, uw gezin, familie en andere belangrijke mensen naar uw situatie en signaleren samen de knelpunten.

Samen kijken we hoe u weer grip op het leven kunt krijgen.

De vijf medewerkers van het team ambulante hulpverlening
Kamille, teamcoach dagbesteding en thuisbegeleiding
Kamile, coach IMEAN Care. Met mijn jarenlange ervaring in de begeleiding richt ik mij binnen IMEAN Care voornamelijk op het coachen van de teams dagbesteding en thuisbegeleiding. Hierbij focus ik mij met name op het cultuursensitief werken en handelen met het oog op het bieden van maatwerk, om zo zelforganiserende teams te ontwikkelen en te ondersteunen. Naast het begeleiden van stagiaires zie je mij ook terug binnen de projecten waarmee IMEAN zich onderscheidt.
Ik ben Ferhat. Bij IMEAN draai ik de dagbesteding en geef ik thuisbegeleiding. In de zorg heb ik al veel ervaring opgedaan bij verschillende organisaties, maar voor mij is IMEAN uniek. Bij IMEAN krijg je verschillende workshops en intervisie waardoor je je deskundigheid verbreedt en verdiept. Mijn droom is dat IMEAN zich over het hele land uitbreidt om voor iedereen cultuursensitieve zorg aan te kunnen bieden.
Ferhat, medewerker Dagbesteding
Erkan, medewerker Ambulante Hulp
Ik ben Erkan en mijn droom is om de levenskwaliteit van met name de (migranten)ouderen zo hoog mogelijk te houden. Helaas heeft mijn opa, die Alzheimer kreeg, niet de zorg kunnen krijgen die hij verdiende, en nodig had. Er is ook veel vergrijzing, waardoor er tekorten zijn in dit vakgebied. Ik werk met mijn hart en hoop bij IMEAN van toegevoegde waarde te zijn voor de ouderen en hulpbehoevenden in onze maatschappij.
Ik ben Merve en 27 jaar oud. Ik werk momenteel als thuisbegeleider bij IMEAN en mijn grootste wens is mijn diploma social work te halen en hierdoor een grotere bijdrage te kunnen leveren binnen de deskundigheid van ons team Thuisbegeleiding.
Merve, medewerkster Ambulante Hulp
Ebru, medewerkster Ambulante Hulp

Ebru, thuisbegeleider. Ik ondersteun kwetsbare mensen bij het (her)vinden van hun zelfredzaamheid door structuur aan te brengen in hun dagelijks leven. Het is mijn missie om op deze manier een positieve toevoeging aan hun leven te geven.

Wilt u meer weten of heeft u interesse om ons team te versterken?