Ons Team

portret Sevilay

I have a dream

Het begon allemaal met de droom van Sevilay Luiken-Dalli over cultuursensitieve zorg in Twente, waar de grootste groep ouderen met een migratieachtergrond woont. Vanuit haar eigen ervaring als dochter van de eerste generatie gastarbeiders zag zij de behoefte om waardig oud te kunnen worden. En dus zette Sevilay de eerste dagbesteding voor ouderen met een migratieachtergrond op in Almelo.

Prachtig cultuursensitief team

Inmiddels is IMEAN gegroeid tot een fantastisch team met medewerkers dagbesteding en thuisbegeleiding, casemanagement dementie, coach-coördinator, regieverpleegkundige en een facilitair medewerker.