Ons Team & de Raad van Commissarissen

Sevilay, eigenaar en directeur IMEAN

I have a dream

Het begon allemaal met de droom van Sevilay Luiken-Dalli over cultuursensitieve zorg in Twente, waar de grootste groep ouderen met een migratieachtergrond woont. Vanuit haar eigen ervaring als dochter van de eerste generatie gastarbeiders zag zij de behoefte om waardig oud te kunnen worden. En dus zette Sevilay de eerste dagbesteding voor ouderen met een migratieachtergrond op in Almelo.

Prachtig cultuursensitief team

Inmiddels is IMEAN gegroeid tot een fantastisch team met medewerkers dagbesteding en ambulante thuisbegeleiding, casemanagement dementie, coach-coördinator, regieverpleegkundige en een facilitair medewerker.

 

Het team van medewerkers IMEAN

Dit zijn wij

De teams en de medewerkers stellen zich graag aan u voor.

Officemanager Ester

 Officemanager

Mijn naam is Ester. Sinds februari 2024 ben ik werkzaam bij IMEAN als officemanager. Daarna ben ik sinds kort ook preventiemedewerker. IMEAN geeft mij de kans om het beste uit mijzelf te halen door mij de kans te geven mij verder te ontwikkelen. .
Samen met mijn collega’s hoop ik IMEAN verder te laten groeien, waarbij we onze kernwaarden in het oog houden.  

 Kwaliteit en beleid

Hi, ik ben Cynthia! Binnen IMEAN coördineer ik de afdeling kwaliteit en beleid. Dat doe ik vanuit de functie Regieverpleegkundige Kwaliteit en Beleid.
Mijn droom binnen IMEAN is de ontdekkingstocht omarmen naar mijn onbewuste krachten. De krachten die ik vervolgens inzet om IMEAN, in haar unieke concept, te laten groeien tot een grootse organisatie. Een organisatie waar uiteindelijk veel mensen een voorbeeld aan zullen nemen. Want eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit kennisgemaakt met zo’n transparante, eerlijke en oprechte organisatie als IMEAN.

regieverpleegkundige Cynthia
Coach en Regieverpleegkundige Mohcine

Als Coach & Regieverpleegkundige ben ik trots om deel uit te maken van deze dynamische en groeiende organisatie.

Mijn naam is Mohcine en ik ben sinds 01 maart 2024 werkzaam bij IMEAN. Ik ben eindverantwoordelijk voor o.a. de kwaliteit van zorg, de bedrijfsvoering en het goed functioneren van de teams. Mijn passie ligt bij het coachen, ondersteunen en begeleiden van
collega’s zodat zij de passende zorg kunnen bieden aan ouderen met een migratieachtergrond. Ik geloof sterk in het bieden van persoonsgerichte & cultuursensitieve zorg. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor zowel mijn collega’s als mijn cliënten. Samen met mijn collega’s zet ik mij dagelijks in om de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren en hen te helpen zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. Ik wil graag met de organisatie doorgroeien als persoon en als professional. Naast de thuiszorg, wil ik graag in de toekomst een woonzorglocatie oprichten voor ouderen met een migratieachtergrond.

Team Casemanagement

Het Nederlandse zorgstelsel is ingewikkeld. Onze casemanagers dementie kennen de wetten, regels en mogelijkheden. Zij weten hoe u de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Onze casemanagers zijn onafhankelijk en geven u en uw familie ondersteuning.
Als uw vaste begeleider informeert de casemanager, loopt mee in het diagnosetraject, denkt met u mee, adviseert en regelt zorg.

casemanager Sibel

 

 

Ik ben Sibel, kleindochter van een gastarbeider met een migratieachtergrond. Ik heb daardoor van dichtbij kunnen ervaren wat het belang is van cultuursensitief werken en benaderen, met name bij ouderen. Als casemanager dementie herken ik de begeleidingsbehoeften en de hulpvraag van deze ouderen en daar speel ik binnen IMEAN op een cultuursensitieve wijze op in. Zo vind ik de juiste aansluiting bij mijn cliënten en hun naasten.

 

Ik ben Samuel. Ik heb in 2016 mijn diploma als HBO-verpleegkundige behaald en ben gaan werken als wijkverpleegkundige. Hierna heb ik ook Theologie gestudeerd met de specialisatie tot geestelijk verzorger. Ik heb hierbij geleerd om de mens als één geheel te zien en niet te focussen op alleen de lichamelijke óf de geestelijke gezondheid, maar vooral te kijken naar de hele mens om de kwaliteit van zijn/haar leven te bevorderen. IMEAN is voor mij hier uniek in, omdat zij zich richt op de kwetsbare ouderen met een migratieachtergrond bij wie cultuur, religie en tradities heel belangrijk zijn.

Mijn droom bij IMEAN is daarom ook om als casemanager dementie mijn rollen als verpleegkundige en geestelijk verzorger te combineren om goed in te kunnen spelen op zorgbehoeften van mijn cliënten om zo hun kwaliteit van leven te vergroten.

Samuel, casemanager IMEAN

Team Dagbesteding

Onze dagbesteding kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en thuis te wonen. Welke activiteiten u doet, hangt af van uw situatie en van uw interesses. We kijken altijd samen met u wat in uw situatie kan en waar uw interesses liggen.
Kamille, teamcoach dagbesteding en thuisbegeleiding

 

 

Kamile, projectleider en coach bij IMEAN.
Je ziet mij binnen de vele projecten waarmee IMEAN zich onderscheidt. Naast het          begeleiden en beoordelen van stagiaires zet ik mij ook in als vervangend coach binnen de teams. Mijn focus ligt met name op het bieden van excellente zorg passend bij cultuursensitief werken en handelen met het oog op het bieden van maatwerk.

 

 

Ik ben Ferhat. Bij IMEAN draai ik de dagbesteding en geef ik thuisbegeleiding. In de zorg heb ik al veel ervaring opgedaan bij verschillende organisaties, maar voor mij is IMEAN uniek. Bij IMEAN krijg je verschillende workshops en intervisie waardoor je je deskundigheid verbreedt en verdiept. Mijn droom is dat IMEAN zich over het hele land uitbreidt om voor iedereen cultuursensitieve zorg aan te kunnen bieden.

Ferhat, medewerker Dagbesteding
Mirjam, medewerkster Dagbesteding

 

 

 

Mirjam, medewerker dagbesteding. Mijn droom bij IMEAN is zo goed mogelijk de cliënten tevreden stellen en als goed samenwerkend team goede resultaten neer te zetten.

 

 

Hoi, ik ben Dilara, mijn functie binnen IMEAN is facilitair medewerker.
Nadat ik mijn opleidingen binnen IMEAN heb afgerond, ben ik verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de hygiëne, HACCP. Daarnaast zorg ik dat de kookactiviteiten samen met de cliënten goed verlopen.

Dilara, facilitair medewerker
Gamze, medewerker dagbesteding en thuisbegeleiding
 
 
 
Hoi, ik ben Gamze. Mijn functie binnen IMEAN is thuisbegeleiding en medewerker dagbesteding. Het directe contact en iets kunnen betekenen voor ouderen, spreekt me erg aan in dit werk. Het geeft me veel voldoening. Ik ben blij om bij IMEAN te mogen werken en me te blijven ontwikkelen om het beste uit mezelf te halen.
Hopelijk tot ziens!

Team Thuisbegeleiding

Ons team Thuisbegeleiding helpt om het leven thuis structuur en inhoud te geven. Wij kijken samen met u, uw gezin, familie en andere belangrijke mensen naar uw situatie en signaleren samen de knelpunten.

Samen kijken we hoe u weer grip op het leven kunt krijgen.

Kamille, teamcoach dagbesteding en thuisbegeleiding

 

 

Kamile, projectleider en coach bij IMEAN. Je ziet mij binnen de vele projecten waarmee IMEAN zich onderscheidt. Naast het begeleiden en beoordelen van stagiaires zet ik mij ook in als vervangend coach binnen de teams. Mijn focus ligt met name op het bieden van excellente zorg passend bij cultuursensitief werken en handelen met het oog op het bieden van maatwerk.

 

 

Ik ben Ferhat. Bij IMEAN draai ik de dagbesteding en geef ik thuisbegeleiding. In de zorg heb ik al veel ervaring opgedaan bij verschillende organisaties, maar voor mij is IMEAN uniek. Bij IMEAN krijg je verschillende workshops en intervisie waardoor je je deskundigheid verbreedt en verdiept. Mijn droom is dat IMEAN zich over het hele land uitbreidt om voor iedereen cultuursensitieve zorg aan te kunnen bieden.

Ferhat, medewerker Dagbesteding
Erkan, medewerker Ambulante Hulp

 

 

Ik ben Erkan en mijn droom is om de levenskwaliteit van met name de (migranten)ouderen zo hoog mogelijk te houden. Helaas heeft mijn opa, die Alzheimer kreeg, niet de zorg kunnen krijgen die hij verdiende, en nodig had. Er is ook veel vergrijzing, waardoor er tekorten zijn in dit vakgebied. Ik werk met mijn hart en hoop bij IMEAN van toegevoegde waarde te zijn voor de ouderen en hulpbehoevenden in onze maatschappij.

 

 

 

Ik ben Merve en 27 jaar oud. Ik werk momenteel als thuisbegeleider bij IMEAN en mijn grootste wens is mijn diploma social work te halen en hierdoor een grotere bijdrage te kunnen leveren binnen de deskundigheid van ons team Thuisbegeleiding.

Merve, medewerkster Ambulante Hulp
Ebru, medewerkster Ambulante Hulp

 

 

 

Ebru, thuisbegeleider. Ik ondersteun kwetsbare mensen bij het (her)vinden van hun zelfredzaamheid door structuur aan te brengen in hun dagelijks leven. Het is mijn missie om op deze manier een positieve toevoeging aan hun leven te geven.
Hoi, ik ben Gamze. Mijn functie binnen IMEAN is thuisbegeleiding en medewerker dagbesteding. Het directe contact en iets kunnen betekenen voor ouderen, spreekt me erg aan in dit werk. Het geeft me veel voldoening. Ik ben blij om bij IMEAN te mogen werken en me te blijven ontwikkelen om het beste uit mezelf te halen.
Hopelijk tot ziens!
Gamze, medewerker dagbesteding en thuisbegeleiding

Wilt u meer weten of heeft u interesse om ons team te versterken?

Raad van Commissarissen van IMEAN Care

raad van commissarissen imean

Bij IMEAN Care staan kwaliteit en verantwoorde zorg voorop. De Raad van Commissarissen (RvC) speelt hierin een cruciale rol. De voorzitter van de RvC verwoordt het als volgt: “Wij zien erop toe dat het bestuur van IMEAN Care zorgvuldig, doordacht en kundig handelt in het belang van onze cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden.”

Onze Missie
Onze missie is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de strategische koers en het toezicht op de organisatie. Dit doen wij door onze expertise, ervaring en betrokkenheid in te zetten om de hoge standaarden van zorg en dienstverlening te waarborgen en te verbeteren.

Onze Visie
Wij streven naar een zorginstelling die gekenmerkt wordt door transparantie, innovatie en een constante focus op verbetering. Door kritisch te zijn en de juiste vragen te stellen, dragen wij bij aan een cultuur van voortdurende groei en vernieuwing binnen IMEAN Care.

Onze Taken

  • Toezicht en Controle: Wij houden toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen IMEAN Care.
  • Advies en Ondersteuning: Wij adviseren de bestuurder bij belangrijke beslissingen en ondersteunen waar nodig.
  • Verantwoording en Transparantie: Wij streven naar een transparante en verantwoorde bedrijfsvoering, waarbij we de belangen van alle stakeholders behartigen.


Onze Waarden

  • Integriteit: Wij handelen altijd eerlijk en rechtvaardig.
  • Betrokkenheid: Wij zijn betrokken bij diverse aspecten van de organisatie en de zorgverlening.
  • Deskundigheid: Wij brengen een brede en uitgebreide expertise mee die bijdraagt aan de ontwikkeling van IMEAN Care.
  • Onafhankelijkheid: Wij opereren onafhankelijk en laten ons leiden door het belang van de organisatie en haar cliënten.


Samenstelling van de RvC

De Raad van Commissarissen bestaat uit ervaren professionals met diverse achtergronden. Elk lid brengt unieke kennis en vaardigheden mee, waardoor wij in staat zijn om de veelzijdige uitdagingen en kansen binnen de zorgsector effectief aan te pakken.
Voorzitter RvC: Chris Harmsen
Lid RvC: Manuela Gort
Lid RvC: Raoul van Dongen

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op via info@imean.nl.
Wij danken u voor uw vertrouwen in IMEAN Care. Samen werken we aan een toekomst waarin zorg altijd voorop staat.