De missie van IMEAN

Zorg leveren van excellent niveau, efficiënt en effectief, waarbij afstemming op de behoefte van iedere individuele cliënt essentieel is.

IMEAN Care stelt de cliënt en zijn of haar (sociale) omgeving centraal door met betrokken en gekwalificeerde medewerkers op flexibele wijze een totaalaanbod aan dagbesteding, thuisbegeleiding en casemanagement dementie te leveren.
Met alle betrokkenen in de zorgketen zullen wij duurzame relaties onderhouden, zodat wij kunnen bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig en op eigen kracht kunnen blijven functioneren van onze cliënten.

Onze professionals zijn zeer bekwaam en deskundig in hun vakgebied. De pedagogisch medewerkers en coaches helpen het best mogelijke uit het dagelijks leven te halen van onze cliënten. Ongeacht culturele achtergrond, gezinssituatie of beperking zullen wij er alles aan doen om de kwaliteit van leven van onze cliënten, vanaf de leeftijd van 55 jaar, te verbeteren.

De visie van IMEAN

Het zelfsturend vermogen van de cliënt is voor ons een belangrijke factor. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat ieder individu een eigen leven kan leiden, waarin de eigen taal en cultuur centraal staan, zodat het mogelijk wordt zo lang en zo zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving te blijven functioneren.

Wij kijken niet naar belemmeringen of beperkingen, maar juist naar de eigen kracht van de cliënt. Gezonde bedrijfsvoering, passend toezicht, verantwoorde zorg, intensieve samenwerking met ketenpartners en zorg op maat zijn voor ons dan ook onmisbare bouwstenen die doorslaggevend zijn in het leveren van deugdelijke ouderenzorg.