Migrantenouderen met dementie

Doelgroep

Er wonen in de drie grootste Twentse steden (Enschede, Hengelo en Almelo) in totaal ongeveer 82.000 migranten met een andere culturele achtergrond, zoals Turks, Marokkaans, Suryoye, Syrisch, Armeens, Spaans, Italiaans. Van die 82.000 vallen er ongeveer 8000 onder de noemer ‘ouderen’ en dit aantal stijgt de komende jaren sterk. Deels door hun andere leefstijl en culturele gewoonten komt dementie relatief vaak voor bij de groeiende groep migrantenouderen.

Cultuursensitieve zorg
De wetenschappelijke aandacht voor migrantenouderen neemt daardoor toe. Uit die onderzoeken en uit ervaringen over de hele wereld ouderen blijkt dat cultuursensitieve zorg een belangrijke voorwaarde is voor een fijne oude dag. Dat is zorg en begeleiding afgestemd op de culturele achtergrond van de cliënt, welke cultuur dat ook is. Zoals de dagbesteding die IMEAN biedt voor migrantenouderen met dementie.

Het kabinet Rutte III trekt de komende jaren extra miljoenen uit voor de ouderenzorg, dat gezien de enorme vergrijzing hard nodig is. IMEAN pleit ervoor om vooral de migrantenouderen niet te vergeten.

Migrantenouderen prominent in onze samenleving
De eerste generatie migranten kwamen in de jaren ’60 naar Nederland als gastarbeiders met één droom: geld verdienen en terugkeren naar hun land van herkomst voor een beter bestaan. De meesten keerden echter niet terug naar hun vaderland. Hun kinderen en kleinkinderen zijn hier geboren en vormen de tweede en derde generatie migranten. Die tweede generatie is nog maar 10 jaar verwijderd van de pensioengerechtigde leeftijd. Kortom, ze nemen een prominente plek in onze samenleving in de komende 20 tot 30 jaar. Het rechtvaardigt de groeiende aandacht voor cultuursensitieve zorg.