Advies

IMEAN is een kennisplatform op het gebied van cultuursensitieve zorg en specifieke zorg voor migrantenouderen met dementie. De organisatie beschikt over een uitgebreid netwerk vol expertise in zowel de reguliere als de cultuursensitieve ouderenzorg. Het is de missie van Sevilay Luiken-Dalli, oprichtster van IMEAN, om dit onderwerp op de kaart te zetten in Twente. Dat doet ze door te werken aan een keurmerk voor ‘cultuursensitieve organisaties’ en door zorgorganisaties en andere netwerkpartners te informeren over en enthousiasmeren voor dit onderwerp. In de vorm van kennisdeling, projectmanagement, advies, workshops en lezingen. Wil je meer weten? Mail voor een vrijblijvend gesprek met Sevilay Luiken-Dalli.

Migranten, dragers van cultuur
In het Bulletin over Bevolking en Samenleving (jaargang 26 Nov./Dec. 2013) gaat men in op de specifieke behoeften migrantenouderen. Suzan van der Pas van de VUmc en Jacques Poot in het artikel Generaties Nederlandse migranten in Nieuw-Zeeland: “Vraagstukken van zorg en cultureel erfgoed worden gedeeld door vele migrantengroepen in immigratielanden als Nieuw-Zeeland en Australië̈. Immigranten van het eerste uur vergen niet alleen specifieke zorg maar zij vormen ook de levende herinnering van een transitiefase van een land. Het feit dat de Nederlandse ambassades in Canberra en Wellington met experts een discussie voeren over de toekomst van de Nederlandse gemeenschap in deze landen geeft aan dat niet licht wordt gedacht over het belang van migranten als dragers van cultuur.”