Virtuele Anne helpt bij gezonder leven

Het is even wennen, als je nog nooit met een tablet hebt gewerkt. Maar als projectleider Sevilay Luiken in de Wijkkamer van Avedan de deelnemers aan Anne4Care laat zien wat virtuele Anne allemaal kan, worden ze steeds enthousiaster. Want hoe fijn is het om een ‘maatje’ te hebben dat je kan helpen om meer structuur aan je dagen te geven, medicatie op tijd te nemen of bewegingsoefeningen kan laten zien?

In Almelo wordt de zorgtechnologie van Anne4Care aangeboden in de Wijkkamer van Avedan waaraan veel migrantenouderen meedoen. ‘Deze groep is vaak niet digitaal vaardig en laaggeletterd. De financiële draagkracht is niet ruim en ze kampen meer dan gemiddeld met gezondheidsklachten als diabetes en een hoog cholesterol. Anne kan ze op een laagdrempelige manier helpen om medicatie op tijd in te nemen, afspraken in te plannen en bijvoorbeeld mee te doen met oefeningen van de fysiotherapeut, legt Sevilay uit. Met de tablet kunnen de dames ook beeldbellen met elkaar of met familie, waardoor ze zich minder eenzaam voelen.

Anne4Care is een pilot van negen maanden in Twente: de virtuele hulp werkt ook voor ouderen in Enschede (met welzijnsorganisatie Alifa) en in Hof van Twente (met Saluut). In Almelo verzorgt Imean, waarvan Sevilay directeur is, de begeleiding van Anne voor mensen in de WMO. Hogeschool Saxion onderzoekt de effecten van deze zorgtechnologie.

In Almelo was welzijnsorganisatie Avedan meteen enthousiast om mee te werken aan Anne4Care. ‘Wij zetten als Avedan in op de zelfredzaamheid van mensen door ze een duwtje in de rug te geven. Het kunnen omgaan met een tablet is daar een mooi hulpmiddel bij. Als virtuele Anne deze dames kan helpen om bijvoorbeeld hun medicatie op tijd te nemen en beweegoefeningen te doen, werkt dat positief op hun gezondheid en welbevinden en uiteindelijk kunnen daarmee ook zorgkosten worden bespaard’, zegt manager welzijn Jannie Visse van Avedan.

De ouderenwerkers van Avedan en de vrijwilligers gaan in de Wijkkamers de deelnemers helpen om het optimale uit de virtuele Anne te halen. ‘In de Wijkkamers ontmoeten ouderen elkaar en hebben ze het gezellig, waardoor ze zich minder eenzaam voelen en nieuwe sociale contacten opdoen. Maar we bieden ook educatie als daar vraag naar is. Digitaal vaardiger worden is daar een mooi voorbeeld van. Ouderen kunnen vaak veel meer dan ze denken, en in een groep samen nieuwe dingen leren werkt stimulerend’.