Bijeenkomst ‘Woonzorg mogelijkheden voor migrantenouderen in Twente’ d.d. 26 februari 2019

Op 26 februari 2019 organiseerde Sevilay Luiken-Dalli bij Welbions een bijeenkomst met als thema ‘Woonzorg mogelijkheden voor migrantenouderen in Twente’. De droom van Sevilay is dat er in Twente woonzorgmogelijkheden komen voor migrantenouderen waar cultuur sensitieve zorg wordt geleverd en rekening wordt gehouden met hun taal, cultuur en religie. Het aantal inwoners met een migratieachtergrond zal tot 2050 zeer waarschijnlijk toenemen. De samenstelling van deze groep zal daarnaast meer divers zijn dan nu het geval is.

 

 

Kijk voor het verslag op:

IMEAN verslag bijeenkomst 26 februari 2019